Disclaimer VDB Vertaalbureaus

De website Vdbvertaalbureaus.nl en de dienstverlening is onderdeel van VDB Offertes en een product van Internet Perfect (Kamer van Koophandel: 55366325), hierna te noemen Internet Perfect, verleent u hierbij toegang tot Vdbvertaalbureaus.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Internet Perfect behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan de gebruikers van de website Vdbvertaalbureaus.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Internet Perfect spant zich in om de inhoud van Vdbvertaalbureaus.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Vdbvertaalbureaus.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Internet Perfect.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Vdbvertaalbureaus.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Vdbvertaalbureaus.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Internet Perfect nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Internet Perfect en haar licentiegevers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Internet Perfect, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons.